Státní dluhopisy jsou jednou z mnoha možností, jak investovat v tržní ekonomice. Jaké jsou jejich výhody? Má investice do těchto cenných papíru nějaká negativa? A co třeba korporátní dluhopisy? Znáte je?

Jak fungují státní dluhopisy?

Státní dluhopisy jsou jednou z mnoha možností investování peněz do cenných papíru. Emitentem je stát a jedná se o cenné papíry, z jejichž výtěžku získává finanční podporu konkrétní subjekt. Stát v tomto případě funguje jako jakýsi mecenáš a garant, že peníze se ocitnou v dobrých rukou a že jejich užití je také v dobrém zájmu naší republiky. Stát garantuje také nízkou rizikovost této investice.

Rizika a výhody spojené s investováním do státních dluhopisů

To, že za emisí těchto dluhopisů stojí stát, dělá ze státních dluhopisů jedny z nejméně rizikových cenných papíru. Jaké jsou možnosti vybrat ten správný státní dluhopis pro investici?

Dluhopisy mají různou dobu platnosti:

  • krátkodobé – splatnost nejpozději do 1 roku,
  • střednědobé – splatnost do 10 let,
  • dlouhodobé – splatnost pozdější, než 10 let.

Jaké jsou další investiční nástroje?

Dluhopisy však nejsou jediným investičním nástrojem, který lze využít pro zhodnocení přebytečného kapitálu. Podobné investiční nástroje, které se nejčastěji objevují na investičních trzích v České republice, jsou například:

  • hypoteční zástavní listy,
  • akcie,
  • podílové listy.

Dlouhodobě investovat se dá například také do nemovitostí. Pro krátkodobé investice, jejichž výnos není ale tak výrazný, jsou zase spořicí účty u bank nebo například krátkodobé termínované vklady.

Korporátní dluhopisy jako ekonomicky výhodnější varianta

Korporátní dluhopisy jsou vydávány buď bankami a nebo také jinými ekonomickými subjekty, jako například podnikatelskými – společnostmi. Ty totiž pro svůj provoz a expanzi potřebují dostatek nových finančních zdrojů. Proto oslovují jak soukromé investory, tak finanční skupiny, aby od nich získaly dostatek potřebných financí. Za to nabízí velmi zajímavý úrok, často nad hranicí 10 %. 

Existují dokonce firmy, které vydávají korporátní dluhopisy s úrokem 13,5 % p.a. To znamená, že z každých investovaných 10 000 korun českých lze za rok získat na úrocích skvělých 1 350 korun před zdaněním. Skvělou možností, kterou soukromí investoři také rádi využívají, je výplata úroků každý měsíc. 

Vliv inflace na výnosy z investice do státních dluhopisů

Jaký vliv má inflace? Velmi vysoká inflace, která trápí Českou republiku v posledních letech, má na výnosnost státních dluhopisů velmi negativní vliv. Ve chvíli, kdy je inflace okolo 17 % ročně, se jeví úročení státních dluhopisů ve výši 5 procent jako opravdu nezajímavé. V dobách vysoké inflace jsou pak samozřejmě daleko zajímavější dluhopisy s vyšší úrokovou sazbou. Trochu větší riziko spojené s investicí do korporátních dluhopisů pak rozhodně stojí za zvážení.

Jak nakupovat a prodávat státní dluhopisy?

Nákup je velmi jednoduchý, kdo má rád věci rychle vyřešené, zvolí on-line nákup. Kdo je stará škola, může si pro státní dluhopisy zajít do emisní banky. Totéž platí také o korporátních dluhopisech, které se dají koupit jak online, tak i osobně v emitující společnosti nebo konkrétním bankovním ústavu.

Už jste si také pořídili nějaké dluhopisy? Preferujete státní nebo korporátní s vyšším výnosem?

Libor Hamáček