Anglické předložky jsou bohužel jednou z těch náročnějších částí gramatiky. Řada studentů, kteří se usilovně snaží ovládnout anglický jazyk, by vám to asi potvrdila. Ve své podstatě jsou to sice jen drobná slovíčka, která však často mění význam dalších slov a celých frází. Je proto důležité naučit se je správně používat. 

Dělají vám předložky také potíže? Tak se podíváme, zda by se s tím nedalo něco udělat.

 

Anglické předložky mohou být zdrojem nedorozumění

Anglické předložky často studentům činí nemalé problémy. Jedním z důvodů je fakt, že neexistují pevná pravidla pro jejich používání. Vše závisí na idiomech a celkovém kontextu. Například?  Říkáme „I’m interested in“ (zajímá mě) nebo „I’m good at“ (jsem dobrý v), což může být pro studenty matoucí. S trochou snahy a pod vedením zkušeného lektora se s tím lze však obvykle úspěšně vypořádat.

Taková předložka „in“ může tedy znamenat „v“ nebo také „do,“ což každopádně závisí na kontextu. Nedostatečné porozumění nebo nesprávné použití předložek může způsobit zmatek a celkem zásadní komunikační chyby. Anglické předložky mohou být zdrojem nedorozumění. Rozhodně to není neobvyklé.

Chce to čas a trpělivost

Znalost angličtiny by měla být samozřejmostí. Někomu však může její osvojení činit potíže. Jak jsme už uvedli, bývají předložky poměrně častým zdrojem nedorozumění a chyb, protože jejich správné použití se zkrátka neřídí nějakými pevně danými pravidly. Jejich význam zpravidla závisí na kontextu a může se proto měnit v různých situacích. Například předložky „in,“ „on,“ a „at“ mohou mít více významů a tedy i způsobů použití. 

Co by tedy bylo v některém jazyce zcela přirozené, může být v angličtině naopak nesprávné. To může způsobit zmatek a nepochopení. Každý, kdo se snaží angličtinu naučit je proto nucen spoléhat se více na svou intuici a na praktickou zkušenost. Naučit se správně používat anglické předložky rozhodně vyžaduje čas a trpělivost. Dostatečná praxe však obvykle přináší velice dobré výsledky. 

Nadměrné používání

Jednou z běžných chyb, které se u anglických předložek dopouštějí především začátečníci, je jejich nadměrné používání. Někteří studenti mají totiž tendenci přidávat předložky i tam, kde nejsou vůbec potřeba. Výsledkem jsou pak zpravidla věty, které znějí poněkud podivně, nebo jsou vyloženě nesprávné. Na druhou stranu však někteří lidé chybují i tím, že předložku vynechají tam, kde je její použití naopak nezbytné, co může samozřejmě také způsobit zmatek. Rozpoznání těchto chyb je klíčem k ovládnutí správného používání předložek. Nejlepší výsledky se opět dostavují spolu s dostatečnou praxí.

 

Online výuka může být cestou k lepšímu pochopení

Jak se co nejlépe naučit cizí jazyk? Zkuste to třeba online! Moderní online platformy, které jsou mezi lidmi stále oblíbenější, zásadním způsobem mění výuku jazyků. Disponují celou řadu výhod, zejména pokud jde o ovládnutí složitějších oblastí každého jazyka. Ano, pokud jde o angličtinu, nabízejí se právě předložky. Zde jsou některé cesty, jimiž vám online výuka může pomoci lépe porozumět předložkám a jejich správnému používání:

  • Interaktivní cvičení: online platformy poskytují interaktivní cvičení, která vám umožní procvičovat používání předložek v různých kontextech. Tato cvičení často obsahují okamžitou zpětnou vazbu, což vám pomůže okamžitě identifikovat a také je hned opravit.
  • Video lekce: řada kvalitních online kurzů nabízí užitečné video lekce, které vám vizuálně vysvětlí optimální používání předložek. Sledováním takových lekcí můžete předložkám, jejich významu a jejich správnému užití lépe porozumět.
  • Personalizované učení: online kurzy lze snadno přizpůsobit vašim individuálním potřebám. Pokud máte potíže s konkrétními předložkami, platforma vám může poskytnout další cvičení a materiály, které vám se studiem pomohou.
  • Online lektoři: některé platformy nabízejí možnost spojit se s online učiteli, kteří vám mohou poskytnout pomoc a odpovědět na vaše otázky týkající se významu předložek a jejich správného používání.

 

Zvolte správnou strategii!

Uvažujte o tom, že se vydáte cestou online výuky? Může to být pro vás přínosné. A nejen pro vás! Abyste výhody online učení co nejlépe využili a to právě s ohledem na osvojení si anglických předložek, musíte zvolit správnou strategie. Vyplatit se vám může například toto:

  • Stanovte si konkrétní cíl: přesně definujte své cíle a zaměřte se na předložky, které vám činí největší problémy. Když budete mít jasný plán, půjde vám to rozhodně lépe.
  • Učte se pravidelně: pravidelná praxe je spolehlivým klíčem k ovládnutí předložek. Věnujte každý den čas cvičením a testům. Nepolevujte!
  • Zapojte se do online komunit: účastněte se online komunit nebo fór, kde studenti sdílejí své zkušenosti a tipy na učení. Správné používání předložek je poměrně častým tématem. Diskuse s ostatními studenty může být velmi poučná.
  • Používejte různé zdroje: prozkoumejte různé online zdroje, jako moderní aplikace, webové stránky a různé učebnice, abyste získali co nejkomplexnější pohled na celou problematiku.

Konverzace a psaný projev

Hlavním cílem výuky každého jazyka je jeho osvojení takovým způsobem, abyste ho byli schopni správně používat jak při běžné konverzaci, tak při psaném projevu. Online výuka vám sice  poskytne výborný základ, ale sama o sobě rozhodně nestačí. Je zcela nezbytné jazyk, a problematické předložky obzvláště, neustále procvičovat v praxi! 

Snažte se při každé příležitosti zapojit do konverzace s rodilými mluvčími, zkoušejte hovořit anglicky s dalšími, pokud možno pokročilejšími studenty. Pište dopisy či krátké eseje a čtěte knihy v angličtině, abyste posílili své jazykové dovednosti. Předložky vám časem přestanou dělat potíže. 

 

Bez předložek to zkrátka nejde 

Anglické předložky mohou být pro studenty poměrně náročnou částí výuky. O tom není pochyb. Pro dokonalé ovládnutí jazyka je však jejich správné používání nezbytné. Bez předložek to zkrátka nejde. Online výuka nabízí mnoho výhod, které vám mohou s tímto častým problémem pomoci. S jasnými cíli, pravidelnou praxí a různými online zdroji můžete dosáhnout při běžné komunikaci větší jistoty, a to poměrně rychle. Chce to jen vůli a trochu odvahy.

Libor Hamáček