Prezentací našich služeb na firemních stránkách sledujeme nárůst rezervací. Podobně se snažíme zvednout si obrat prodejem zboží v e-shopu. Díky SEO – optimalizaci webu dosáhneme v obou případech lepší dohledatelnosti naší nabídky přes fulltextové vyhledávače. Tím své platformě zajišťujeme větší přísun návštěvníků, z nichž se někteří stanou novými zákazníky. SEO se skládá z celého komplexu činností. Máme pro vás tři ukázky, čím optimalizace stimuluje online zisky. 

SEO – optimalizace webu zpřehlední klientům menu

Součástí SEO – optimalizace webu je maximální zjednodušení jeho struktury. Na takto řešených stránkách se lidé i stroje snadno vyznají. Návštěvníci si  díky tomu častěji nakoupí, rezervují služby nebo zašlou poptávku. Roboti vás zase odmění více frekventovanou pozicí ve vyhledávačích, což k vám přivede ještě více potenciálních zájemců. Aby expert na SEO – optimalizaci webu těchto vzájemně provázaných efektů dosáhl, projedná s vámi hned na začátku vaše obchodní priority. V souladu s nimi pak logicky uspořádá menu stránek a vylepší kategorizaci zboží v e-shopech. Tím si zároveň připraví vhodné podmínky pro následné přetextování obsahu www po obohacení o klíčová slova. 

SEO – optimalizace webu osloví zákazníky pomocí klíčových slov

Poté, co je specialista na SEO – optimalizaci webu hotov s logickým uspořádáním menu, doplní do textů v souladu s podnikatelským záměrem vhodná klíčová slova anglicky keywords. Tyto fráze, jak samotný název napovídá, jsou stěžejní pro dohledatelnost vašich produktů na internetu. Jedná se totiž o výrazy, které zadávají lidé do fulltextových vyhledávačů, když mají zájem o váš servis. Pokud jste klíčová slova do webových textů nezahrnuli, umístí vás Google a Seznam až pod konkurenty, kteří už keywords v rámci propagace využívají.

Profesionál na SEO optimalizaci webu si klíčová slova jen tak nevymýšlí. Zjišťuje je pomocí softwaru a ze souvisejících webových statistik. Poté je předá copywriterovi, aby je zakomponoval do kontextu stránek, což se zpravidla pojí s dalšími gramatickými a stylistickými úpravami. Díky tomu se vaše www začnou objevovat na více navštěvovaných pozicích ve vyhledávačích, což snadno poznáte z rostoucího přílivu návštěvníků a stoupajícího obratu.

SEO – optimalizace webu zvedne konverzi odstraněním duplicit 

Když roboty narazí na více shodných textů, považují ten nejstarší za originál. Zbývající vnímají jako plagiáty a přestože v nich mohou být uživatelsky cenné informace, nebudou je hledajícím lidem zobrazovat přednostně. Proto se při SEO – optimalizaci webu snažme jakékoli duplicity odstranit. Buď se jednoduše vymažou nebo se daný obsah přetextuje. Typickým příkladem mohou být e-shopy, které prodávají cizí výrobky a přebírají produktové texty od výrobce. Technické údaje je samozřejmě nutné zachovat v původním znění, ale samotné představení výrobky už dokáže schopný copywriter během SEO – optimalizace webu pozměnit a opět do něj zabudovat relevantní klíčová slova. Co se  firemního blogu týče, stačí ho plnit vlastními radami a tipy a vyhnout se kopírování příspěvků z cizích platforem.

Vyhodnocení uživatelské přívětivosti vaší platformy, existence klíčových slov a originality jejího obsahu vám napoví, jestli vyžaduje SEO – optimalizaci. Web, který si dokáže udržet místo na první stránce ve vyhledávačích, si prohlédne zhruba o 90 % více lidí, než platformy zobrazené níže. Hojně navštěvované www se pak logicky těší vyššímu prodejnímu výkonu. Pokud není vaše nabídka v síti ani po zadání klíčových slov snadno dostupná, neváhejte poptat SEO služby a zjednat nápravu. Jsme připraveni s vámi konzultovat případné dotazy. Stačí, když se nám ozvete přes komentáře.

Libor Hamáček